Onze school

Basisschool Amby wil graag een school zijn waar je je veilig en welkom voelt. Waar je je persoonlijke talenten mag ontwikkelen in een uitdagende, inspirerende en stimulerende omgeving. Waar we samen werken aan de wereld van morgen. Waar Plezier en Humor met een hoofdletter worden geschreven en ruimte is voor een lach en een traan, zoals in het leven zelf.

“Bij basisschool Amby zijn we trots op elkaar”

Ons onderwijs

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Op onze school leren kinderen op verschillende manieren, in de klas en op de leerpleinen. Ze gaan na een korte instructie zelfstandig aan het werk of ze maken gebruik van de verlengde instructie aan de instructietafel. Alleen of samen met anderen. Net wat nodig is. 

 

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, hebben we een zorgstructuur opgezet, zowel op instructieniveau als op verrijkings- en verdiepingsniveau. Door de nauwe samenwerking met MIK hebben we kinderen vaak al voor groep 1 in beeld. Zo geven we samen vorm aan passend en inclusief onderwijs. 

Werken in clusters

Basisschool Amby werkt in clusters, die bestaan uit meerdere groepen van eenzelfde leerjaar. Zo kunnen we de verschillen tussen kinderen beter opvangen. Om goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van leerlingen, wordt er binnen het cluster ook regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt. Daardoor leren kinderen ook de leerlingen uit de andere groep(en) goed kennen.

 

Vergroot je wereld

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen. Ze moeten het gevoel hebben dat ze gezien en erkend worden. Dat ze er toe doen. Daarom zorgen we voor een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning. Met veel humor, want humor relativeert en draagt bij aan een plezierig gevoel. We werken samen hard aan een veilig en goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen om de wereld te verkennen. Ook zichzelf leren ze steeds beter kennen. 

huisstijl

Trein

huisstijl

Quote

De buurt

Kindcentrum Amby ligt in de Maastrichtse wijk Amby: een fijne, positieve wijk. Bijna alle kinderen uit de wijk komen naar onze school. Dat is niet zo vreemd, want er is maar één basisschool in Amby. Maar ook ouders uit de omliggende wijken en dorpskernen kiezen voor ons Kindcentrum. Deels vanwege het brede voorzieningenniveau, deels vanwege onze manier van werken. Desalniettemin zijn we echt ‘de buurtschool’ van de wijk. Een ontmoetingsplek, onderdeel van de gemeenschap.

Samen verantwoordelijk

Ouders zijn onder meer in de bibliotheek, bij het oversteken en in de ouder- of medezeggenschapsraad actief. Maar we betrekken ze vooral in het leerproces van hun kind(eren). Aan de hand van startgesprekken verkennen we met ouders en kind waar we in het voorliggende schooljaar aan gaan werken. Ook nemen de kinderen hun ouders mee door de werking van onze clusters. 

 

Gezond en Veilig

Als Gezonde en Veilige school besteden we veel aandacht aan sport en voeding. Ook duurzaamheid staat hoog op onze agenda. We leren kinderen hun eigen mening te vormen en voelen ons samen verantwoordelijk om de wereld een beetje mooier te maken. 

Leerpleinen

Groepsdoorbrekend

Gezond en Sportief

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren