Prikbord

Nieuws & agenda


Vacature MR
29 oktober

mr

Wist u dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) dient te hebben?


Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het team en ouders. 
Elke basisschool heeft verplicht een medezeggenschapsraad die meebeslist
en meedenkt over de organisatie van de school en de inrichting van het
onderwijs van uw kind(eren). Best belangrijk dus!
De MR komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en praat over zeer
uiteenlopende onderwerpen. Van het jaarplan tot begroting, van arbobeleid
tot pestprotocollen, van formatie tot schoolbezoeken, Passend Onderwijs en
nog veel meer. Vergaderingen van de MR zijn openbaar; u bent dus altijd
welkom op deze vergaderingen! De notulen zijn te vinden op de website bij
het kopje Medezeggenschapsraad. Openheid is belangrijk, de MR komt ten
slotte op voor de belangen van onze kinderen.


We hebben een vacature binnen de oudergeleding van de MR!


Heeft u belangstelling? Meldt u dan aan bij onze secretaris Vera Pinckaers.
Dit kan via de mail: v.pinckaers@mosalira.nl of neem telefonisch contact (043-
3620582) op met haar op dinsdag, woensdag of donderdag.


Vragen? Laat ze ons horen!


Vriendelijke groeten,
Manon Hoen (voorzitter en leerkr.)
Vera Pinckaers (secretaris en leerkr.)
Kirsten Freens (leerkr.)
Kim Sanders (leerkr.)
Paul Hermans (ouder)
Leon Broer (ouder)
Jody Martens (ouder)

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren